Zdieľať a tlačiť

color #000000
color #000000

Každým nákupom pomáhate!

Spoločnosť Procter & Gamble a sieť predajní  dm drogerie markt už po piaty krát štartujú úspešný projekt, ktorým prispievame na zdravý vývin detí.

10 materských alebo rodinných centier na Slovensku získa po 1000 EUR na vytvorenie inšpiratívneho prostredia pre šťastný a zdravý vývin detí. 

Navyše, každý mesiac môžete hrať o 10 kozmetických balíčkov v hodnote 15 EUR.

Aj vy môžete rozhodnúť o tom, ktoré materské alebo rodinné centrá na Slovensku získajú prostriedky na nákup vybavenia. Stačí, ak v sieti predajní dm drogerie markt nakúpite výrobky vybraných značiek spoločnosti Procter & Gamble: Pampers, Ariel, Lenor, Jar alebo Always. 

 

Následne prihláste číslo svojho pokladničného bloku na www.pomahamemc.sk a vyberte materské centrum, ktorému chcete pomôcť.

Nákupom výrobkov vyššie uvedených značiek získate za každé euro 1 hlas. 

Hodnota nákupu týchto značiek sa zaokrúhľuje smerom nahor, napr. 0,89 € = 1 hlas.

Centrá s najväčším počtom hlasov získajú finančnú podporu vo  výške 1000 EUR na vytvorenie inšpiratívneho prostredia pre šťastný a zdravý vývin detí. Do programu sú zapojené všetky materské centrá v SR registrované v Únii materských centier.

Nakupovať a hlasovať môžete od 1. 1. do 31. 3. 2017 na www.pomahamemc.sk, kde nájdete aj podrobné informácie o projekte a úplné znenie pravidiel.

Výhercovia budú známi 15. 4. 2017 a budú zverejnení aj na spomínanej stránke.

Nakupujte výrobky vybraných značiek spoločnosti P&G v predajniach dm drogerie markt a hlasujte za svoje materské centrum na www.pomahamemc.sk.