Zdieľať a tlačiť

color #000000
color #000000

Ochrana osobných údajov vzhľadom na štatistické vyhodnocovanie tejto webovej stránky

dm drogerie markt s r. o.,  berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a dodržiava zákon na ochranu osobných údajov kontrolovaný Úradom na ochranu osobných údajov.  Pre štatistické vyhodnotenie našej webovej stránky získavame niektoré údaje a využívame ich v anonymnej forme pre tento účel. Tieto osobné údaje sú poskytované len spoločnosti Webtrekk GmbH, ktorá tieto štatistiky pre dm drogrie markt s r. o. vypracováva. O rozsahu údajov sa môžete dodatočne informovať. V rámci vašej internetovej návštevy budú prostredníctvom pixla, ktorý je súčasťou každej internetovej stránky, získané nasledovné dáta:

 

 • Request (súborový názov vyžiadaného súboru)
 • typ a verzia prehliadača (napr.: Internet Explorer 8.0)
 • reč prehliadača (napr.: angličtina)
 • používaný operačný systém (napr.: Windows 7)
 • vnútorné rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia Javascript-u
 • Java vypnutá / zapnutá
 • Cookies vypnuté / zapnuté
 • intenzita farieb
 • referenčná URL (predošlá navštívená stránka)
 • IP adresa – bude vzápätí vymazaná
 • čas prístupu
 • kliky
 • formuláre (pri voľných poliach, napríklad meno a heslo, bude prenesený len údaj „vyplnené“ alebo „nevyplnené“

   

   

Využitie a postúpenie osobných údajov
Pokiaľ dáte dm drogerie markt s r. o. k dispozícii vaše osobné údaje, využijeme ich iba na zodpovedanie vašich otázok, na rozvíjanie s vami uzatvorenej dohody a na technickú administráciu. Vaše osobné údaje budú tretím stranám postúpené, alebo vo všeobecnosti prenesené, len v prípade, že budú potrebné pre účely ďalšieho spracovania uzatvorených dohôd, ktoré sú potrebné pre zúčtovanie alebo ste dali výslovné povolenie na postúpenie vašich osobných údajov. Máte právo, zadané povolenie s účinnosťou pre budúcnosť kedykoľvek zrušiť. Vymazanie zaznamenaných osobných údajov nasleduje, ak vaše povolenie k zaznamenávaniu odvoláte, teda považujete účel vyplnenia osobných údajov spojený so zaznamenaním za nežiaduci alebo je zaznamenávanie vašich údajov z iných zákonných dôvodov neprípustné. Na vašu písomnú žiadosť vás budeme radi informovať o zaznamenaných údajoch vzťahujúcich sa k vašej osobe.

Údaje vo formulároch
Na dm stránke môžete využiť niekoľko formulárov, aby ste nám mohli poskytnúť potrebné údaje. Pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, budú tieto uložené a štatisticky vyhodnotené. Pokiaľ sa jedná o osobné údaje, potom bude len úspešné odoslanie údajov štatisticky zaznamenané, a to len v tom prípade, že nám udelíte výslovné povolenie na štatistické spracovanie týchto údajov.

Ak si neželáte, aby boli Vaše údaje špeciálne pre túto webovú stránku do budúcnosti zaznamenané, môžete podať námietku. Podaním námietky bude cez doménu  www.dm-drogeriemarkt.sk vytvorený cookie s názvom webTrekkOptOut, ktorý zabraňuje zaznamenávaniu vašich údajov. Námietka bude v platnosti, pokiaľ tento cookie nevymažete.

Pre dokončenie vašej námietky kliknite prosím sem.
Na otázky ohľadne ochrany osobných údajov alebo k vašim osobným údajom vám radi odpovieme na našej zákazníckej linke.