Zoznámte sa!

Predstavujeme vám blogerky, ktoré pravidelne recenzujú produkty dm značiek. 

 

Čo to vlastne blog je? A kto sú blogerky? 

Weblog (z anglického web log – doslova: webový denník) alebo skrátene a neformálnejšie blog je webová stránka, na ktorej sú pravidelne aktualizované, prevažne osobné, články zaoberajúce sa určitým tematickým okruhom. Autor blogu sa nazýva bloger. Podľa témy, ktorou sa blog zaoberá, poznáme rôzne druhy blogov, napr. o umení, kultúre, kozmetike, filmoch, fotografii, ...

Blogerky sú šíriteľkami mienky, sledujú trendy a zaujímajú sa o novinky. Ich čitatelia sa tak môžu dozvedieť informácie o produktoch a názory na nich priamo zo strany užívateľa, nášho zákazníka.

Preto, ak vás takéto informácie zaujímajú, neváhajte a prečítajte si recenzie na nasledovných blogoch!