Zdieľať a tlačiť

color #000000
color #000000

Centrálny sklad dm drogerie markt

Centrálny sklad dm drogerie markt sa nachádza v logistickom parku firmy Prologis v Senci, ktorý v súčasnosti ponúka 15521,5 m2 skladovej plochy.

Z toho vyše 650 m2 bude slúžiť pre potreby oddelenia expanzie. Administratívne priestory s výmerou 600 m2 sa v dohľadnej dobe rozrastú o novú časť, ktorá poskytne ďalších 316,1 m2. Rozľahlý sklad je vybavený najmodernejšími technológiami a poskytuje tak záruku najvyššej dostupnosti tovaru. Spoločnosť dm drogerie markt doposiaľ využívala sklad v logistickom parku v bratislavskej Rači. Jeho pôvodná kapacita 3 500 m2, ktorá bola neskôr rozšírená o ďalších 2 200 m2, sa však v dôsledku úspešnej expanzie a neustále vzrastajúcemu počtu filiálok ukázala ako nedostačujúca. Pri hľadaní nových, väčších priestorov zohrala veľkú úlohu výhodná strategická poloha seneckého logistického parku, ktorý je situovaný v bezprostrednej blízkosti najdôležitejšej dopravnej tepny Slovenskej republiky - diaľnice D1 a umožňuje tak pohodlne zásobovať tovarom filiálky v celej republike.

Nový centrálny sklad je jednoduchá jednopodlažná hala, vysoká takmer 11 m, ktorá je určená pre skladovanie tovaru a manipuláciu s ním. Celé priestory sú zariadené moderným regálovým systémom, ktorý je vhodne zvolený pre zabezpečenie efektívneho toku tovaru v sklade. Pre príjem tovaru je k dispozícii 10 rámp a pre výdaj je určených ďalších 5 rámp. Nad úrovňou brán určených pre príjem tovaru sa nachádza plošina o rozlohe 1229,2m2, určená pre etiketovanie tovaru vlastnej značky dovezeného zo zahraničia. Balenie tovaru do paliet určených na distribúciu na jednotlivé filiálky zabezpečuje 5 automatických baliacich strojov. V štádiu príprav je aj nová nabíjacia stanica o rozlohe 673,7 m2 s kapacitou 52 vozíkov na prípravu tovaru a 25 vysokozdvižných vozíkov.

Administratívna časť skladu pozostáva z dvoch podlaží situovaných v rohu prenajatej plochy. Nachádzajú sa v nich kancelárie oddelení skladových procesov Bundelung a príjmu tovaru, ISL technikov, zamestnancov oddelenia filiálkového tovarového hospodárstva a dispozície tovaru. Svoje miesto tu má samozrejme aj jedáleň pre zamestnancov i tzv. „srdce“ centrálneho skladu, teda serverovňa. V súčasnej dobe je vo výstavbe nová dvojpodlažná administratívna časť. Budú sa v nej nachádzať kancelárie vedúcej logistiky, sekretariátu, oddelení skladových procesov Transport a kancelária manažérov centrálneho skladu. V uvedenej časti nebude chýbať nová moderná kuchynka. Nezabudlo sa ani na príjemné pracovné podmienky pre externého partnera - zamestnanca zmluvnej špedície, aby bola zabezpečená bezproblémová a efektívna komunikácia pri plánovaní a rozvoze tovaru na jednotlivé filiálky.  

V obidvoch administratívnych častiach sú rokovacie miestnosti poskytujúce výborné zázemie pre rôzne porady a školenia pre potreby celého rezortu logistiky. Interiéry administratívnych priestorov boli upravené podľa farebnej koncepcie tak, aby dotvárali príjemnú pracovnú atmosféru.

Všetky priestory skladu sú zabezpečené monitorovacím a kamerovým systémom. Nachádza sa tu aj moderný prístupový a dochádzkový systém. V celej budove prakticky neexistujú dvere, cez ktoré by sa dalo prejsť bez osobnej karty zamestnanca, čím je vylúčený pohyb cudzích osôb a zvýšená bezpečnosť a ochrana objektu.

Uvedenie nového centrálneho skladu do prevádzky bolo impulzom pre ďalšiu expanziu spoločnosti dm drogerie markt na Slovensku. Vďaka nemu môže naďalej poskytovať vysoko kvalitné služby a potvrdzovať svoju významnú pozíciu na domácom trhu.


Kontaktné údaje:
dm drogerie markt, s.r.o.
Diaľničná cesta 2
903 01 Senec
Tel. 02 40 206 502