Zdieľať a tlačiť

color #000000
color #000000

Čeliť výzvam

Medzinárodne úspešná

dm drogerie markt patrí k najväčším spoločnostiam strednej a východnej Európy, ktoré sa zaoberajú predajom drogériového tovaru. Prvá predajňa  na Slovensku bola otvorená v roku 1995 v Bratislave. V súčasnosti má na Slovensku 139 predajní. Centrála spoločnosti  na Slovensku sa nachádza v Bratislave a nový centrálny sklad sa v súčasnosti nachádza v logistickom parku firmy Prologis v Senci. Konateľom spoločnosti je Ing. Martin Podhradský.

Ekonomicky úspešná 

Hospodárske výsledky spoločnosti dm drogerie markt za uplynulý obchodný rok opätovne potvrdili pozitívny trend z predchádzajúcich období. Ročný obrat slovenskej pobočky dm narástol o viac ako 12,42 percenta, keď dosiahol výšku takmer 151,2 milióna eur. Súhrnný obrat celej skupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie markt predstavuje 1,922 miliardy eur, čo znamená medziročný nárast o 4 percentá. Materská firma z Rakúska sa na tomto obrate podieľala sumou 756 miliónov eur a všetky jej dcérske spoločnosti sumou vo výške 1,166 miliardy eur. Podiel dcérskych spoločností na celkovom obrate skupiny zastrešenej dm drogerie markt Rakúsko tak predstavuje 60,7 percenta. Výrazný percentuálny rast sa prejavil na súhrnnom obrate celého koncernu dm (zahŕňa 12 krajín vrátane Nemecka), ktorý sa oproti minulému roku zvýšil o 8,2 percenta na 8,322 miliardy eur. 

Ako zamestnávateľ

Dôsledkom neustáleho rozširovania pobočkovej siete je aj zvýšenie počtu pracovníkov. K  26. 1. 2016 mala dm drogerie markt na Slovensku 1218 kmeňových zamestnancov, čo predstavuje medziročný nárast takmer o 3,45 percenta. Celkovo dm zamestnáva takmer 52 000 ľudí v 12 krajinách.

Číslo 1 pre zákazníkov

dm drogerie markt ponúka vo svojich predajniach po celom Slovensku rozsiahly sortiment v oblasti krásy, wellnessu, starostlivosti o deti, domácnosti, fotoslužieb, sezónnych výrobkov či produktov pre zvieratá. Široký sortiment dopĺňajú aj výrobky vlastnej značky dm, ktorých je v súčasnosti až 23. Medzi najúspešnejšie patrí jednoznačne vlastná značka Balea. Dôležitou súčasťou ponúkaného sortimentu sú biopotraviny, fair trade výrobky a výrobky kontrolovanej prírodnej kozmetiky.