Štruktúra a úlohy

Vedenie spoločnosti dm drogerie markt Slovensko pozostáva zo 7 členov.  Predstaviteľom vedenia je konateľ spoločnosti pán Ing. Martin Podhradský. Členovia vedenia nesú popri zodpovednosti za zverené rezorty aj zodpovednosť za jednotlivé regióny. Tým garantuje dm veľmi praktickú štruktúru: každý vedúci/vedúca predajne môže komunikovať priamo s regionálnym vedúcim, ktorý je zároveň členom vedenia.

 
Ing.Martin Podhradský, konateľ spoločnosti

Ing. Martin Podhradský

Konateľ spoločnosti

Ing.Ľubomír Franta, prokurista

Ing. Ľubomír Franta

Prokurista

Bc. Zuzana Vinklerová  Prokuristka

Mgr. Zuzana Vinklerová

Prokuristka

Mgr. Zuzana Klena Kostková, prokuristka

Mgr. Zuzana Klena Kostková

Prokuristka

Jana Poláčková, prokuristka

Jana Poláčková

Prokuristka

Juraj Charvát, prokurista

Juraj Charvát

Prokurista