Tu som človekom. Tu nakupujem.

To je prísľub, že človek je vo svojej jedinečnosti stredobodom záujmu, či už ako zákazník alebo ako zamestnanec. dm má pre každého tú správnu ponuku s dôrazom na jeho individualitu. S rozsiahlym sortimentom najvyššej kvality, kompetentnými a priateľskými radami zamestnancov a výbornou dostupnosťou napĺňa dm svoju filozofiu: Tu som človekom. Tu nakupujem.

Človek stredobodom záujmu

Zušľachtiť potreby našich zákazníkov, ponúknuť spolupracovníkom možnosti rozvoja a ako spoločnosť pôsobiť vo svojom okolí príkladne – to sú výzvy, ktorým dm, ako obchodná spoločnosť, čelí neustále. Preto si vedenie dm zakladá na týchto zásadách:

Zásady orientované na zákazníka

Na základe skúseností s našimi zákazníkmi a s použitím všetkých vhodných marketingových nástrojov sa chceme  – na rozdiel od konkurencie – formovať a získať tak uvedomelo nakupujúcu stálu klientelu, ktorej potreby zošľachtíme našou ponukou produktov a služieb.

Zásady orientované na zamestnanca

Chceme pomôcť všetkým zamestnancom spoznať rozsah a štruktúru našej spoločnosti a každému dať istotu, že bude pri práci vnímaný objektívne. Všetkým zamestnancov chceme dať možnosť učiť sa jeden od druhého, vychádzať spolu ako človek s človekom a uznať individualitu toho druhého. Preto chceme splniť podmienky na to, aby mohli naši zamestnanci uznávať samých seba, mohli sa stotožniť so stanovenými úlohami a chceli sa rozvíjať.

Zásady orientované na obchodných partnerov

So svojimi obchodnými partnermi chceme udržiavať dlhodobú, spoľahlivú a čestnú spoluprácu, aby videli, že sme partner, s ktorým môžu svoj vytýčený cieľ zrealizovať.