Zdieľať a tlačiť

color #000000
color #000000

MOJE MESTO - Mesto povolaní

Expozícia projektu MOJE MESTO funguje ako mestečko, v ktorom si deti a mládež môžu vyskúšať vybrané povolania pre nich prijateľným zážitkovým spôsobom. Mestečko povolaní môžete navštíviť v v OC Bory Mall v Bratislave, kde nájdete jeho trvalú expozíciu. Viac na www.mojemesto.org.


 

Interaktívna výstava povolaní a profesií je voľnočasovou aktivitou, ktorej cieľom okrem zmysluplného využitia voľného času detí a mládeže je aj edukačný rozmer - hravou formou priblížiť povolania, ktoré sú v mnohých prípadoch „tieňové" – nie je ich vidieť a ani sa o nich veľa nerozpráva.

Napriek skutočnosti, že ide o fikciu – detské mesto povolaní má vlastný erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta a hymnu mesta.

Expozícia je koncipovaná do niekoľkých samostatných domčekov - pripravených priestorov pre výkon jednotlivých profesií. S danými činnosťami a procesmi sa môžu deti i dospelí oboznámiť, vyskúšať si činnosti, ktoré otvárajú priestor pre lepšie pochopenie toho, čo sa v reálnom svete deje a najmä prečo a ako, s akým cieľom. To celé výrazne prispieva k vzájomnému pochopeniu toho, čo ľudia, dospelí robia – za čo dostávajú peniaze a aký to má význam pre ostatných. Dôležitým aspektom je vzájomné prepojenie činností, z ktorých niektoré sú kľúčové a teda zásadné pre fungovanie mesta/života ako takého a iné sú doplnkové, obohacujú život ako taký. No každá činnosť má svoje miesto v živote, každá činnosť má svoje miesto v detskom meste.

Súčasťou tohto detského mesta je aj naša spoločnosť, ktorá tu má svoju malú filiálku, kde si môžu deti vyskúšať, aké je to byť pani predavačkou.