Zdieľať a tlačiť

color #000000
color #000000

18.4.2013

dm získala s projektom Veselé zúbky ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Firemná filantropia – Dobrý partner komunity roka 2012.

Bratislava 18. apríla 2013 Spoločnosť dm drogerie markt získala s projektom Veselé zúbky ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Firemná filantropia – Dobrý partner komunity roka 2012. Ocenenie Via Bona Slovakia udeľuje každoročne Nadácia Pontis firmám za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Projekt Veselé zúbky 2012 zvíťazil v danej kategórii spomedzi 23 prihlásených projektov. 

Via Bona Slovakia ocenenie 

Cieľom sociálnej kampane spoločnosti dm drogerie markt Veselé zúbky bolo hravou formou vzbudiť  v deťoch záujem o čistenie zúbkov a výraznou mierou tak prispieť k vytváraniu správnych návykov v oblasti starostlivosti o zuby. Dôležitou cieľovou skupinou boli aj rodičia a pedagógovia v materských školách, lebo práve oni sú tí, ktorí správne či nesprávne návyky u detí vytvárajú.

 

Konateľ spoločnosti dm drogerie markt Ing. Martin Podhradský na margo ocenenia povedal: „Ocenenie Via Bona Slovakia nás veľmi teší a motivuje zároveň. Je to naše prvé CSR ocenenie a sme radi, že sme ho získali práve za rok, v ktorom sme v rámci našej spoločnosti vytvorili projekt Tvorba a nasadenie zodpovedného podnikania. Do jeho prípravy sa mohol zapojiť každý zamestnanec našej spoločnosti. Minuloročný projekt Veselé zúbky nám ukázal výraznú opodstatnenosť svojej existencie. Zistili sme, že rodičia detí v predškolskom veku, na ktoré sme sa zamerali, naozaj nie sú buď dostatočne vzdelaní v oblasti starostlivosti dentálnej hygieny u detí, alebo dôslední pri vytváraní správnych návykov. Preto sme sa snažili nájsť spôsoby, ako ich prirodzeným spôsobom, priamo cez ich deti, naučiť a motivovať k správnemu a dôslednému čisteniu zúbkov ich ratolestí. Pozitívne ohlasy na projekt nás utvrdzujú v tom, že sa našla skupina ľudí, u ktorých naša snaha padla na úrodnú pôdu, a preto sme sa rozhodli v projekte pokračovať aj v roku 2013.“ 

Projekt Veselé zúbky 2012 sa skladal z niekoľkých fáz, pričom do prvej z nich sa zapojilo takmer 150 000 detí zo všetkých materských škôl na Slovensku, čo predstavuje účasť 100 % slovenských škôlkarov. Do druhej fázy projektu, v rámci ktorej si škôlky musia zorganizovať Deň veselých zúbkov, sa prihlásilo takmer 1000 škôlok s viac ako 42 000 deťmi, čo je takmer 35 % všetkých materských škôl v SR. Všetky deti dostali Balíček veselých zúbkov a na vybrané Dni veselých zúbkov zamierilo aj 300 špeciálnych Zúbkových hliadok. Treťou, záverečnou fázou, bolo podujatie Celoslovenský deň veselých zúbkov v bratislavskom nákupnom centre Avion.

Projekt zaznamenal veľký úspech nielen medzi škôlkami, deťmi a ich rodičmi, a preto sa spoločnosť dm drogerie markt rozhodla pokračovať aj v roku 2013 jeho druhým ročníkom.

 

ocenenie via bona slovakia

Jana Poláčková, prokuristka, zodpovedná za rezort marketing a nákup, pri preberaní ocenenia.

 

Video vizitka spojená s odovzdaním ceny

Pre ďalšie informácie sa kontaktujte: 

Iveta Haulíková, everyvent s.r.o., tel.: 0905 168 651, e-mail: haulikova@everyvent.sk